Content

Amdanom ni

Mae Partneriaeth Bae Abertawe yn gydweithrediad deinamig a rhagweithiol rhwng tair ardal awdurdod lleol yn ne-orllewin Cymru. Gyda’r cyfrifoldeb o helpu busnesau i wneud rhagor o fusnes, cyfuna ardaloedd Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe yn dîm rhanbarthol i sicrhau buddsoddiad mewnol; datblygu cadwyni cyflenwi ar gyfer prosiectau allweddol a chymorth cadarn gan fusnesau i fusnesau.

Mae’r bartneriaeth yn bodoli ers 25 mlynedd ac wedi bod yn hynod lwyddiannus yn y Bae. Mae mandad y bartneriaeth yn esblygu yn unol ag anghenion economaidd y rhanbarth, ac o’r herwydd, mae iddi wybodaeth a dealltwriaeth gyfoethog am bopeth sy’n ymwneud â busnes yn y Bae.

Mae gan y bartneriaeth gysylltiadau cryf â byd busnes ynghyd â pherthnasoedd gweithio da â chyflogwyr allweddol yn y rhanbarth sy’n llysgenhadoln brwd ar gyfer gwneud busnes ym Mae Abertawe.