Content

Gweithgynhyrchu Uwch

Mae gallu’r Bae i ymdopi â phob math ar weithgynhyrchu’n gyfarwydd i bawb. Mae’r sector gweithgynhyrchu ym Mae Abertawe wedi esblygu yn ddiweddar i gynnwys rhai o fusnesau gorau’r byd.

Bydd cynllun Prifysgol Abertawe o greu Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd yn y Bae yn creu canolbwynt arloesi ar gyfer ymchwil cydweithredol ym maes Peirianneg Uwch, yr Economi Ddigidol a Charbon Isel. Bydd yn creu cyfleusterau i gefnogi prosiectau cydweithredol pwysig â Rolls Royce a TATA Steel megis y prosiect SPECIFIC.

Mae gweithgynhyrchu Uwch yn sector pwysig dros ben i’r economi ranbarthol. Mae’r safleoedd, adeiladau a’r bobl gywir yma i gefnogi unrhyw fuddsoddwr.

Trwy gaffaeliad ychwanegol sector academaidd i sbarduno’r hyn sydd orau ym maes arloesi, gall y Bae ddenu a chadw’r hyn sydd orau ym maes gweithgynhyrchu.