Content

Partneriaid

Mae Partneriaeth Bae Abertawe wedi ennill ei phlwyf wrth weithio’n agos gyda busnesau a sefydliadau yn y sector preifat ar daws y rhanbarth.

Trwy gefnogi gweithgareddau a digwyddiadau’r Bartneriaeth megis Dreigiau Busnes Ifanc Bae Abertawe rhanna ein partneriaid cysylltiedig y nod sydd gennym o gefnogi datblygiad busnesau a chodi proffil Rhanbarth Bae Abertawe yn lle i wneud busnes ynddo.

Wrth ymrwymo caiff ein Partneriaid Cysylltiedig fanteision megis cyhoeddusrwydd i’w brand a lletygarwch corfforaethol a all helpu i fodloni amcanion hirdymor y cwmni. I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn gyswllt anfonwch e-bost at associates@swanseabaypartnership.com

 

Cysylltau Blaenaf

wales_west_logo.jpg


Cysylltau Busnes

carillion_logo.jpg derwen_logo.jpg uk_steel_enterprise_logo.jpg
exporters_logo.jpg cim_wales_events_logo.jpg sw_chamber_commerce_logo.jpg
TRJ_logo.jpg fsb_logo.jpg careers_wales_logo.jpg
the_wave_logo.jpg swansea_sound_logo.jpg design_wales_logo.jpg
swansea_met_logo.jpg vattenfall_logo.jpg  


Cysylltau