Content

Creadigol

Gall y sector creadigol ar draws Bae Abertawe ymfalchïo eisoes mewn llysgenhadon i’r diwydiant o safon fyd-eang. Tinopolis a Tonto Films yw’r arweinwyr yn y sector, fodd bynnag mae nifer y busnesau bach annibynnol sy’n dechrau yn y Bae, ac sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r sector creadigol, wedi cynyddu. Ar y cyd â’r rhain ceir llu o ddylunwyr ffasiwn, animeiddwyr, dylunwyr graffig a gwneuthurwyr ffilmiau a phob un yn chwarae roliau allweddol yn y rhanbarth.

Mae’r rhagoriaeth academaidd sy’n gysylltiedig ag Abertawe hefyd yn creu isgynhyrchion cyffrous trwy sefydliadau addysg a diwylliannol niferus y rhanbarth.

Yn ogystal â bod yn safle delfrydol i’r diwydiant creadigol, defnyddir Bae Abertawe hefyd yn aml ar gyfer lleoliad set i nifer o brosiectau byd-eang. Heb os nac oni bai, mae cynyrchiadau megis Dr Who, Merlin, Torchwood, Harry Potter a Batman yn gysylltiedig â’r rhanbarth – mae Bae Abertawe yn darparu’n wir y castllawn i unrhyw fusnes creadigol.business.