Content

Parc Bwyd Cross Hands Register Interest

Parc Bwyd Cross Hands yw’r ganolfan rhagoriaeth gyntaf i’w dynodi ar gyfer technoleg bwyd yng Nghymru, ac mae’n fenter ar y cyd rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac yn ganolbwynt strategaeth economaidd y sir.

Mae mewn lleoliad da ynghanol sir fywiog o ran cynhyrchu bwyd gyda chyflenwyr niferus o ansawdd uchel gerllaw. Mae gan Barc Busnes Cross Hands gysylltiadau ffyrdd ardderchog ond heb unrhyw un o’r problemau pwysig o ran gorlawnder, tagfeydd ynghyd â llygredd traffig. Mae iddo’r ffantais ddwbl o leoliad gwledig, gydag ansawdd bywyd uchel iawn, a gweithlu sefydlog, ynghyd â mynediad cyflym at farchnadoedd llafur lleol, gwasanaethau a chyflenwyr ar draws rhanbarth lle ceir canolfannau poblogaeth allweddol Bae Abertawe.

Mae’r cwmni mawr Gwyddelig Dawn Group eisoes yn ei le ar Barc Bwyd Cross Hands, ynghyd â chyfanwerthwr annibynnol mwyaf Cymru – Castell Howell.  Mae diwydiannau gwasanaethau, cynhyrchwyr bach a chwmnïau logisteg hefyd ar y safle, ac ychydig o randiroedd yn weddill ar gyfer datblygu cwsmeriaeth, sy’n gwneud Parc Bwyd Cross Hands yn ddelfrydol i unrhyw fuddsoddwr sy’n seiliedig ar fwyd.

www.crosshandsfoodpark.com