Content

Ynni

Fel sector sy’n datblygu yn y rhanbarth, gall busnesau sy’n seiliedig ar ynni elwa ar fanteision masnachol a chymdeithasol. Mae Vattenfall a TATA Steel wrthi’n datblygu prosiectau arloesol a gwerthfawr yn y rhanbarth.

Mae gan y rhanbarth hefyd y potensial i fod yn lleoliad pwysig ar gyfer datblygu a defnyddio prosiectau ynni ar y môr, fel a ddangoswyd gan gynnig Atlantic Array am fferm wynt ar y môr 1,500MW ym Môr Hafren a allai gynhyrchu 90% o’r trydan at ddefnydd domestig yng Nghymru. Bydd dynodi Hafan Sir Benfro yn Barth Mentergarwch hefyd yn hwb i’r sector ynni yn y rhanbarth.

Mae gan y rhanbarth y cryfderau i wasanaethu’r datblygiadau hyn trwy gadwyni cyflenwi sy’n bodoli ers tro ar draws y Bae.