Content

Felindre Register Interest

Ger yr M4 (wrth gyffordd 46) hefyd ceir safle hen waith tun Felindre lle cynhelir menter ar y cyd rhwng Dinas a Sir Abertawe a Llywodraeth Cymru. Mae’r gwaith yn datblygu ar hyn o bryd i wasanaethu’r safle hwn yn llawn er mwyn i’r gwaith marchnata fynd yn ei flaen. 195 hectar yw cyfanswm maint y safle a 60 hectar yn elwa o ganiatâd cynllunio ar gyfer Parc Busnes Strategol.

Mae’r safle o faint, ac mewn lleoliad sy’n ei wneud yn unigryw yng Nghymru ac yn fwy na thebyg ym Mhrydain sy’n rhoi arwyddocâd rhanbarthol. Bu eisoes fuddsoddiad sylweddol mewn gweithiau seilwaith safle ac adfer tir, ffyrdd mynedid a chyffordd benodol wrth yr M4. Bellach mae rhagor o fuddsoddiad mewn seilwaith, yn enwedig cyfleustodau, wedi dechrau.