Content

Bwyd

Bu Bae Abertawe erioed yn lleoliad i nifer o gynhyrchwyr bwyd amlycaf y DU, ac iddynt enw da am gynnyrch maethlon naturiol ynghyd ag arbenigedd y bobl.

A Sir Gaerfyrddin yn cael ei hystyried yn Ardd Cymru a’r rhanbarth cyfan yn enwog am gynhyrchwyr arbenigol medrus ynghyd â chynhyrchwyr ar raddfa fawr, mae popeth yma i greu gwledd o gyfleoedd buddsoddi gwych.

Mae’r deunydd crai ar gael i’r sector bwyd ym Mae Abertawe – tyrfa o weithwyr medrus yn y diwydiant; rhwydwaith logisteg heb ei ail sy’n gwasanaethu’r DU a thu hwnt; safleoedd cyflogsaeth allweddol ar draws y rhanbarth a’r gadwyn cyflenwi bwyd i fodloni unrhywe ofyniad gweithgynhyrchu.