Content

Gwasanaethau TGCh a Phroffesiynol

Mae gan Fae Abertawe rwydwaith cryf o wasanaethau ariannol a phroffesiynol. Gallwn ymdopi â phob ffurf ar fusnes sy’n seiliedig ar swyddfa.

Cynigia’r Bae adeiladau corfforaethol penodol o’r radd flaenaf, doniau graddedig lu, a’r cysylltiadau ffisegol a rhithwir sydd eu hangen i redeg cwmnïau bach a rhai byd-eang fel ei gilydd.

Mae Virgin, Admiral, PHS, PWC ac Amazon eisoes yn gwneud busnes yn y Bae gyda grymoedd corfforaethol eraill yn y rhanbarth gan gynnwys practisau llai, canolfannau cyswllt a chwmnïau TGCh. Mae’r llif cymudo’n gryf ac yn gyflym a’r canolfannau cyflogaeth pwysig yn Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot, Caerfyrddin, Llanelli a Rhydaman lai na 25 milltir oddi wrth ei gilydd.

Mae cyfraddau llafaur at ei gilydd yn is na nifer o rannau eraill o’r DU gyda lefelau uchel o sgiliau. A nifer o opsiynau i’r diwydiant gwasanaethau proffesiynol ar draws Bae Abertawe, nid yw’r lleoliad perffaith byth yn bell.