Content

Ym Mae Abertawe

Elwa busnesau yn y Bae o wledd o gyfleoedd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol gan gynnwys cyfleoedd caffael a digwyddiadau busnes.

Gan weithio’n uniongyrchol gyda datblygwyr a chontractwyr, anoga’r Bartneriaeth fusnesau i gyrchu a chyflogi’n lleol ar gyfer datblygiadau allweddol ar draws y rhanbarth. Bydd yr ail gampws ym Mhrifysgol Abertawe yn brif enghraifft o’r gweithgaredd hwn ac anoga Partneriaeth Bae Abertawe fusnesau lleol i roi’u henwau i gael rhagor o wybodaeth a bod yn rhan o bethau.

Mae cynorthwyo gydag allforio a masnachu i gyflogwyr yn y Bae hefyd yn un o gymhellion allweddol y Bartneriaeth – gweithreda Cymdeithas Allforwyr Gorllewin Cymru a chalendr o fentrau penodol gan fusnesau gan fusnesau ar draws y rhanbarth – gan helpu busnesau i wneud rhagor o fusnes.