Content

Am Fae Abertawe

Mae Bae Abertawe ar hyd arfordir de-orllewin Cymru ac yn un o’r lleoedd gorau yn y DU i wneud busnes.

A phoblogaeth o dros hanner miliwn ynghyd ag amgylchedd busnes amrywiol a rhaglen o ddigwyddiadau sy’n adlewyrchu hynny, mae’r Bae yn cynnig cyfleoedd i chi pa un a ydych yma eisoes neu’n meddwl am fuddsoddi ym Mae Abertawe. Mae gwneud busnes yn y Bae yn brofiad deinamig ac ysgogol, a mentrau o safon ryngwladol yma eisoes. Mae enwau cyfarwydd megis Admiral, Virgin, Amazon a TATA eisoes wedi buddsoddi yn y rhanbarth ac mae rhagor o lawer o sêr newydd sy’n datblygu yn gwmni iddynt. Bydd datblygiadau chwyldroadol megis campws Gwyddoniaeth ac Arloesi Prifysgol Abertawe, yn dod â bri i’r rhanbarth fel canolfan rhagoriaeth ym maes Ymchwil a Datblygu. Mae gan y rhanbarth fanteision megis costau eiddo a llafur cystadleuol, systemau iechyd ac addysg o ansawdd uchel, tai da ac amrywiaeth o gyfleusterau diwylliannol a chyfleusterau chwaraeon, sy’n gwneud y Bae yn lle deniadol i wneud busnes ynddo, pa un a ydych yma eisoes neu’n ystyried ymuno â ni, Bae Abertawe.

Mae gan y rhanbarth fanteision megis costau eiddo a llafur cystadleuol, systemau iechyd ac addysg o ansawdd uchel, tai da ac amrywiaeth o gyfleusterau diwylliannol a chyfleusterau chwaraeon, sy’n gwneud y Bae yn lle deniadol i wneud busnes ynddo, pa un a ydych yma eisoes neu’n ystyried ymuno â ni, Bae Abertawe.