Content

Masnach Ryngwladol

Mae Partneriaeth Bae Abertawe’n noddi ac yn cefnogi gwaith Cymdeithas Allforio Gorllewin Cymru (WWEA).

Busnesau lleol sy’n arwain WWEA i nodi cyfleoedd yn y farchnad fyd-eang a rhannu’r rhain â’r gymuned busnes yn y rhanbarth trwy ei digwyddiadau rhwydweithio. Yn y digwyddiadau hyn, mae siaradwyr profiadol a sefydliadau cymorth wrth law i ddarparu cyngor ac arweiniad os byddwch yn ystyried allforio.

Mae’r rhaglen o ddigwyddiadau wedi’i hanelu at agor marchnadoedd newydd neu gynyddu’r gyfran o’r farchnad, a bwriedir iddynt gyd-fynd â rhaglen cenhadaeth masnach fyd-eang Llywodraeth Cymru. Mae’r digwyddiad cyntaf yn rhad ac am ddim! Mae aelodaeth flynyddol yn cynnwys mynediad am ddim i bob digwyddiad ac yn costio £30 yn unig. I gael rhagor o wybodaeth am ymaelodi â Chymdeithas Allforwyr Gorllewin Cymru ewch i www.westwalesexporters.co.uk

Mae Partneriaeth Bae Abertawe wedi datblygu partneriaethau masnach â gwledydd o gwmpas y byd gan gynnwys Iwerddon, Denmarc, Ffrainc a Tsieina Yn ddiweddar estynnwyd y cysylltiadau hyn trwy’r Is-genhadon Busnes Anrhydeddus sy’n cynrychioli Slofacia, Lithwania, Sweden, Latfia, Thailand a Kazakhstan. Os oes gennych unrhyw ddiddordeb yn y gwledydd hyn ac os hoffech gysylltu â darapar bartneriaid busnes, neu lofnodi ar gyfer busnes, cofrestrwch yma.