Content

Sectorau Allweddol

Mae ystod eang ac amrywiol o weithgarwch busnes a nifer o sectorau pwysig yn bresennol ym Mae Abertawe.

Mae rhai sectorau yma ers tro megis Twristiaeth a Hamdden, Gweithgynhyrchu a Bwyd. Fodd bynnag, mae gan y Bae hefyd ddoniau newydd sy’n egino mewn meysydd eraill megis Ynni a Gwyddorau Bywyd.

Mae mentrau o dramor a rhai brodorol yn ffynnu gyda’i gilydd, o gynhyrchwyr bwyd arbenigol ar raddfa fach i weithgynhyrchwyr ceir rhyngwladol a chwmnïau proffesiynol ac ariannol byd-eang.

advanced-manu.jpg

Gweithgynhyrchu Uwch

creative.jpg

Creadigol

energy.jpg

Ynni

food.jpg

Bwyd

ict-prof.jpg

ICT & Gwasanaethau TGCh
a Phroffesiynol

life-science.jpg

Gwyddorau Bywyd

tourism.jpg

Twristiaeth