Content

Bywyd yn y Bae

Mae’r cyfuniad o ddinas, arfordir a chefn gwlad yn cynnig ansawdd bywyd sy’n gwneud i bobl ddymuno byw a gweithio ym Mae Abertawe. Mae gan y Bae gyfuniad unigryw o fywyd trefol, gwledig a glannau gyda llawer i’w gynnig ym maes treftadaeth, diwylliant, chwaraeon a hamdden. Mae Bae Abertawe ar hyd adran dde-orllewinol Llwybr Arfordir Cymru, ac yn cynnwys:

Abertawe, cartref un o dimau’r Uwch Gynghrair a marina Baner Las, yw Dinas Glannau Cymru. Penrhyn Gwyr, Ardal o Harddwch Eithriadol Naturiol gyntaf y DU gyda 32 milltir o arfordir a thros hanner cant o draethau a chilfachau bach.

Gelwir Caerfyrddin yn aml yn ‘Gardd Cymru’ ac yma gwelir rhai o dirweddau mwyaf anhygoel ac amrywiol Cymru, sy’n amrywio o fynyddoedd ysgubol, tirweddau a gerddi gwyrddlas, i goedwigoedd unig, hynafol ac eangderau maith o draethau euraidd.

Mae Cwm Afan a Bro Nedd yn ddelfrydol i gerddwyr, beicwyr a phawb arall sy’n mwynhau’r awyr agored. Yma ceir sgydiau hardd a mynyddoedd trawiadol a chymoedd sydd â rhai o’r llwybrau mwyaf cyffrous y wlad i feiciau mynydd.