Content

Gwyddorau Bywyd

Wrth i esblygiad cymharol gyflym sector Gwyddor Bywyd ym Mae Abertawe gael ei sbarduno gan Athrofa Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe, mae cryfderau wedi dod i’r amlwg mewn Peirianneg Meddygol; e-iechyd; gwybodeg a’r niwrowyddorau.

Mae ymdrechion i elwa’n fasnachol ar y meysydd astudio hyn hefyd yn amlwg wrth i nifer fawr o fusnesau Gwyddorau Bywyd allforio cynnyrch a gwybodaeth ar draws y byd o’r Bae.

Daw gofal iechyd y dyfodol o dechnolegau newydd a fydd yn caniatáu ymyrraeth gynnar yn erbyn y clefyd, ar sail diagnosteg newydd a thriniaethau mewn amgylcheddau nad ydynt yn ysbytai e.e. y cartref, clinig cymunedol neu feddygfa. Yn y Ganolfan ar gyfer NanoIechyd (CNH) daw Clinigwyr, Gwyddonwyr Bywyd a Pheirianwyr/Gwyddonwyr Ffisegol ynghyd, gan weithio’n agos gyda busnesau i sicrhau arloesi ym maes gofal iechyd.

Mae’r cynnydd a ragfynegir o ran gweithgarwch deillio yn sgil cydweithredu rhwng busnesau sydd yn eu lle ac academia yn dangos na fydd y sector Gwyddorau Bywyd ar draws Bae Abertawe yn dod yn arweinydd byd-eang.