Content

Y Safleoedd Pwysig

Cynigia Bae Abertawe ystod o safleoedd ac adeiladau i’w datblygu a byw ynddynt, pa un a yw eich angen yn gorfforaethol neu’n lle swyddfa, yn lle diwydiannol, ar gyfer manwerthu neu’n dir.

Dros y 15 mlynedd diwethaf bu buddsoddiad na welwyd mo’i debyg o’r blaen i ddatblygu llawer o’r ystod eang o safleoedd ar gyfer defnydd busnes. Strategaethau Cyflym, Mentrau ar y Cyd a rhagolwg fu’n gosod y cywair wrth ffurfio’r dirwedd ddiwydiannol ar gyfer y genhedlaeth nesaf o fuddsoddwr.

A nifer o safleoedd pwysig wedi’u gwasgaru ar draws y rhanbarth a phob un o’r rhain yn agos i rwydweithiau ffyrdd allweddol a’r M4, mae digonedd o opsiynau. Os eiddo llai mwy penodol yw’ch gofyniad neu os oes arnoch eisiau rhywbeth mwy penodol eto, cysylltwch â ni, ac fe ddown o hyd iddo i chi.

port-talbot.jpg

Glannau’r Harbwr Port Talbot

baglan-bay.jpg

Bae Baglan

sa1.jpg

SA1

swansea-vale.jpg

Bro Abertawe

swansea-west.jpg

Parc Busnes Gorllewin Abertawe

felindre.jpg

Felindre

llanelli.jpg

Glannau Elli

cross-hands.jpg

Parc Bwyd Cross Hands

the-beacon.jpg

The Beacon