Content

Symud i Fae Abertawe

O Gastell-nedd Port Talbot i Ddinas Abertawe a Sir Gaerfyrddin, mae Bae Abertawe yn amrywiaeth o ddinas, arfordir a chefn gwlad, sy’n creu ansawdd bywyd sy’n gwneud i bobl ddymuno byw a gweithio yma.

Mae portffolio trawiadol o gwmnïau rhyngwladol yn y rhanbarth megis TATA, Amazon, South Hook LNG, Admiral, Virgin a GE, wedi gwneud buddsoddiadau sylweddol yma.

Ymhlith y sectorau allweddol yn yr ardal mae ynni, gweithgynhyrchu uwch, twristiaeth a hamdden, bwydydd amaethyddol a phrosesu bwyd. Mae tair prifysgol sydd â chryfderau ym maes ymchwil ac arloesi, peirianneg uwch, TGCh, gwyddorau bywyd a diwydiannau creadigol.

Mae Prifysgol Abertawe yn gweithio gyda chwmnïau rhyngwladol pwysig megis Rolls Royce, TATA, Boeing, Toyota, BMW, IBM a Nokia, ac yn bwriadu sefydlu Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd ym Mae Abertawe. Ymhlith y datblygiadau pwysig eraill yn yr ardal mae SA1 Glannau Abertawe, Morlan Elli a Bae Baglan.

Mae proffil Bae Abertawe wedi codi’n sylweddol ers i dîm pêl-droed Dinas Abertawe sicrhau lle yn yr Uwch Gynghrair ac mae hyn wedi rhoi’r rhanbarth ar fap y byd. Gyda phrisiau tai a chostau llafur cystadleuol, addysg o ansawdd uchel ac amrywiaeth o gyfleusterau diwyliannol a chwaraeon, mae’r cyfuniad hwn yn gwneud Abertawe yn lle deniadol i weithio a gwneud busnes ynddo.