Content

Pobl a Sgiliau

Mae tri sefydliad Addysg Uwch o bwys, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, -a ddaeth yn Brifysgol ieuengaf y DU ym mis Chwefror 2009. Gyda’i gilydd, cânt dros 20,000 o geisiadau ar gyfer astudiaethau gradd bob blwyddyn academaidd.

Yn nwy brifysgol Abertawe ceir rhai o’r canrannau uchaf o fyfyrwyr yn y DU sydd am aros yn yr ardal astudio ar ôl graddio, ffaith sy’n adlewyrchu ffordd o fyw wych sydd ar gael.

Mae i Brifysgol Abertawe fri rhyngwladol am ei rhagoriaeth mewn ymchwil, yn enwedig ym meysydd Peirianneg, Cyfrifiadureg a Meddygaeth. Yn y cyfamser, mae cydnabyddiaeth i Brifysgol Fetropolitan Abertawe ym meysydd Celfyddyd a Dylunio, Peirianneg ac Addysg.

Mae creu nifer o athrofeydd arbenigol sy’n gysylltiedig â’r prifysgolion ac sy’n allweddol i adfywiad economaidd y rhanbarth, ac maent wedi darparu rhwydwaith cymorth lleol ar gyfer busnesau a chwmnïau a rhai cyfleusterau o safon ryngwladol ar gyfer ymchwil a datblygiad.

Mae Prifysgol Abertawe yn enwedig yn symbylydd economaidd cryf i’r rhanbarth, gan weithio’n agos gyda busnes ac yn ei ddisgrifio’i hun yn ‘ymosodol o uchelgeisiol’. Ar hyn o bryd mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cynlluniau manwl ar gyfer Campws Arloesi lle gall busnes ac academia ddatblygu ar y cyd. Mae’r cynlluniau’n canolbwyntio ar y porth i Abertawe wrth gyffordd 42 yr M4.