Content

Glannau'r Harbwr Port Talbot Register Interest

Mae’r safle 140 hectar yn cynnwys hen Ystad Ddiwydiabbol Port Talbot a’r mannau oddi amgylch, ynghanol Port Talbot.

Bydd Ffordd yr Harbwr sydd i fod i agor ym mis Hydref 2013 yn gyflym i’w gyrraedd cyflym wrth gyffordd 38 yr M4 yn syth at Bort Talbot a Glannau’r Harbwr.

Yn Uwchgynllun yr Harbwr nodir y cyfleoedd, gan gynnwys hamdden, tai, addysg a defnyddiau masnachol. Mae nifer o ddatblygiadau eisoes ar y gweill gan gynnwys adeiladu Pentref Ymchwil a Datblygu gwerth £6.3 miliwn. Bydd hwn yn darparu 42,000 troedfedd sgwâr o lety mewn tri adeilad.

Glannau’r Harbwr eisoes yw lleoliad Canolfan Gyfiawnder Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi ac mae ailddatblygu arfaethedig Gorsaf Port Talbot Parkway yn gwneud hwn yn lleoliad allweddol ar gyfer datblygu swyddfeydd eraill. Cyhoeddodd Coleg Castell-nedd Port Talbot hefyd yn ddiweddar mai’r Harbwr fydd lleoliad eu campws newydd a adeiledir yn bwrpasol.