Content

SA1 Register Interest

Mae SA1 Glannau Abertawe yn ddatblygiad uchel ei broffil sydd gyferbyn ag Ardal Forol Abertawe sydd wedi ennill gwobrau ac yn ardal defnydd cymysg lle mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn mwynhau amser hamdden.

Adeiladwyd neu ailddatblygwyd yr adeiladau yr adeiladau yn ôl gofynion o safon uchel ac yma ceir ystod eang o fusnesau o amrywiol faint o gyflogwyr mawr o’r radd flaenaf i fusnesau bach ffyrdd o fyw. Hwn hefyd yw lleoliad Technium 1 a 2 a chanolfan ddeori Ethos lle gall cwmnïau technoleg wireddu eu potensial o ran cynnydd hirdymor.

Y prif ffactor yn llwyddiant SA1 yw ei fod yn cysylltu â’r Ardal Forol a Chanol y Ddinas ac fe’i dyfynnwyd yn feincnod ar gyfer arfer gorau ym maes adfywio glannau ar draws Ewrop

www.sa1swanseawaterfront.com