Content

Bro Abertawe Register Interest

Mae Bro Abertawe yn safle defnydd cymysg i’r gogledd i Gyffordd 45 ar yr M4, sy’n hyrwyddo gwaith, defnyddiau preswyl a hamdden fel rhan o’r ardal newydd yng ngogledd Abertawe.

Dechreuodd y gwaith gweithredu yn 1991, ac ers hynny, buddsoddwyd £25 miliwn gan y sector cyhoeddus i greu 300 o dai, ynghyd â 700,000 o droedfeddi sgwâr o le swyddfa a chyflogaeth, gan greu 2,600 o swyddi.

Nid yw’r datblygiad ond pum milltir o ganol dinas Abertawe ac yn cynnig cyfleoedd heb eu hail i ddatblygu busnesau a phreswylfeydd gyda darnau o dir ar gael i’w datblygu o hyd. Yn y datblygiad newydd defnydd cymysg hwn ceir “pentref” newydd o’r enw Tregof, a dau barc busnes mawr. Yn yr ardal ddatblygu ceir hefyd ystod o gyfleusterau hamdden anffurfiol, a’r cyfan mewn lleoliad deniadol a dirluniwyd sy’n ategu amgylchedd a nodweddion naturiol yr ardal.