Content

Parc Busnes Gorllewin Abertawe Register Interest

Nid yw Parc Busnes Gorllewin Abertawe ond 4 milltir i’r gogledd-orllewin i Ganol y ddinas a 2 filltir o gyffordd 47 yr M4, ac o’r herwydd mae’n safle cyflogaeth strategol.

Ar hyn o bryd ceir tua 140 o gwmnïau ar ystâd 25 hectar Felinfach sy’n cyflogi rhyw 1,500 o bobl ac sy’n estyniad ar y Parc Busnes, ac mae’r datblygiad yn mynd o nerth i nerth gyda phob plot wedi’i neilltuo.

Mae Cynllun Datblygu Unedol Abertawe sy’n datblygu, yn nodi 40 hectar o dir at ddefnydd cyflogaeth, ac mae Dinas a Sir Abertawe a Llywodraeth Cymru yn gweithio at gyflwyno’r tir hwn i’w ddatblygu. Bellach mae Alcoa wedi pedio â chynhyrchu ac mae ei safle 35 hectar yn gyfle ailddatblygu sylweddol i’r busnes cywir.