Content

The Beacon Register Interest

Mae’r Beacon, wrth Gyffordd 48 yr M4 yn ddatblygiad swyddfa proffil uchel sy’n darparu lle swyddfa i gleientiaid corfforaethol. Mewn partneriaeth â sefydliadau academaidd allweddol.

Mae’r Beacon wedi prysur ddatblygu’n un o’r cyfeiriadau busnes uchaf eu bri yn ne-orllewin Cymru. Yn ogystal â’r swyddfeydd sydd ar gael, mae gan The Beacon safle tir 15 erw ar gyfer datblygiad diwydiannol a datblygiad swyddfeydd. Mae safle tir The Beacon mewn ardal lle mae cyflenwyr diwydiannol byd-eang yn cyd-fyw â chwmnïau proffesiynol y genhedlaeth nesaf ac o’r herwydd yn gyfle cyffrous i unrhyw fuddsoddwr sy’n awyddus i ddatblygu atebion diwydiannol neu atebion swyddfa penodol.

Mae’r safle hefyd ar ei ennill oherwydd cyflenwad ynni a gynyddwyd a chysylltiadau band eang cyflym iawn. Mae natur ddiwydiannol a phroffesiynol yr ardal hefyd yn sicrhau bod cadwyn gyflenwi ar gael gerllaw i unrhyw fusnes.

www.beacon-enterprise.co.uk