Content

Twristiaeth a Hamdden

Ystyrrir twristiaeth a hamdden ym Mae Abertawe yn un brif gryfderau’r rhanbarth. A’i asedau naturiol o ran dŵr agored a chefn gwlad mae’n hafan i fusnesau sy’n gweithredu yn y sector hwn.

Mae darparwyr llety, gweithgareddau awyr agored a rhai o brif atyniadau’r DU yn ffynnu yn y Bae gan gynnwys Penrhyn Gŵyr; Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Pharc Coedwig Afan.

Wrth i niferoedd y twristiaid sy’n ymweld gynyddu’n barhaus a chyfanswm gwariant dros £1.2biliwn ar draws y rhanbarth, rhagfynegir y bydd y diwydiant twristiaeth a hamdden yn cynyddu, gan gynnig rhagor o gyfleoedd busnes helaeth i fuddsoddwyr. Oherwydd dyfodiad brandiau chwaraeon dethol yn y rhanbarth megis tîm pêl-droed Dinas Abertawe; Y Sgarlets a’r Gweilch, ni fu proffil Bae Abertawe erioed yn uwch.

Mae treftadaeth, chwaraeon, lle agored, diwylliant a ffordd o fyw yn briodoleddau a gystlltur â Bae Abertawe, ac fel cyrchfan mae’n fenter gyffrous i’r ymwelydd a’r buddsoddwr fel ei gilydd.