Content

Y Prosiect Ynni Gwynt Register Interest

Datblygiad 76 tyrbin yng Nghastell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf yw Prosiect Ynni Gwynt Pen y Cymoedd, a ddatblygir gan Vattenfall.

Mae Vattenfall yn un o brif gwmnïau ynni Ewrop. Ef yw chweched cynhyrchydd trydan Ewrop a chynhyrchydd gwres mwyaf y cyfandir. Yn dilyn integreiddio Nuon Renewables tua dechrau 2012, mae bellach yn un o brif ddatblygwyr ffermydd gwynt y DU.

Mae’r prosiect hwn hefyd yn rhan o Raglen Ynni Gwynt Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n gweithio i gyflawni targed Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Ynni Adnewyddadwy.

Mae’r tîm sy’n gweithio ar y prosiect yn benderfynol o ddatblygu prosiect ynni cynaliadwy sy’n dod  â budd economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i’r rhanbarth.

Statws Presennol

Ym mis Mai 2012 cafodd y prosiect ganiatâd cynllunio gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni. Dros y misoedd nesaf, bydd tîm y prosiect yn gweithhio gyda’r awdurdodau lleol a’r Adran Ynni a Hinsawdd i ryddhau’r amodau cynllunio perthnasol cyn adeiladu.

Cyfleoedd Busnes

Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi Pen y Cymoedd. 6 a 7 Tachwedd, ar gyfer contractau Gweddill yr Orsaf neu’r Grid.

6 Chontract a Maes Gweithio Allweddol

  • Contract y Grid
  • Contract Gweddill yr Orsaf (Gwaith Sifil)
  • Contract Gweddill yr Orsaf (Trydanol)
  • Contract Cyflenwi Tyrbinau
  • Gwasanaethau Cyffredinol
  • Gweithredu a Chadw a Chynnale

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

www.vattenfall.co.uk